CÔNG TY CHỐNG THẤM THÀNH TÍN ĐÀ NẴNG
Chống Thấm Chuyên Nghiệp - Uy Tín - Chất Lượng
Hotline: 0905.590.435
TIN NỔI BẬT
  • 11Chống thấm mái nhà
  • 111Chống thấm tầng hầm
  • Chống thấm nhà ở33
THỐNG KÊ
  • Đang online
    : 4
  • Lượt truy cập
    : 578414
Polyurethane foam chống nóng
Rayston Foam SPRAY đã được thiết kế cho thi công phun bọt polyurethane  cách nhiệt trong việc ứng dụng trong các công trình xây dựng, với tỷ trọng áp dụng từ 50 - 60 Kg/m3. Các tác nhân trương nở trong polyol tạo thành một lớp xốp cứng chắc, hiệu quả cao.

1. Chỉ số cháy lây lan hoặc sự phân loại cháy (lửa) chỉ mang tính biểu thị, chứ không phải là các đặc tính kỹ thuật trong kinh doanh, và là kết quả có được từ các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.

2. Các chỉ số cháy lây lan hoặc sự phân loại lửa cũng không nhằm phản ánh tính độc hại của vật liệu này hay bất cứ loại vật liệu nào khác dựa trên các điều kiện cháy thực tế.
Các thông tin khác

Dữ liệu An toàn (SDS) Hoá chất Krypton. SDS được cung cấp để giúp khách hàng đáp ứng nhu cầu xử lý, an toàn và xử lý riêng của họ, và những người có thể sẽ được yêu cầu của y tế tại địa phương và các quy định an toàn. Tờ SDS được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, hãy yêu cầu và xem xét SDS mới nhất trước khi xử lý hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Bản sao của SDS là có sẵn theo yêu cầu thông qua các văn phòng gần nhất Krypton bán hàng của bạn.

Các thông tin trên Bảng dữ liệu, cũng như tư vấn của chúng tôi, cả hai văn bản bằng miệng hoặc được cung cấp thông qua thử nghiệm, được dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, và họ không cấu thành bất kỳ bảo hành sản phẩm cho bộ cài đặt, phải xem xét chúng từ thông tin đơn giản.
Chúng tôi đề nghị để nghiên cứu sâu sắc tất cả các thông tin được cung cấp trước khi tiến tới việc sử dụng hoặc ứng dụng của bất kỳ sản phẩm của chúng tôi, và khuyến cáo để thực hiện các bài kiểm tra "tại chỗ" nhằm xác định thuận tiện của họ cho một dự án cụ thể.